Kvarnberget Västlänken Göteborg

Kvarnberget är en av fyra deletapper i Västlänken. Kvarnbergsentreprenaden är en 560 meter lång järnvägstunnel som byggs i både berg och lera. Projektet innefattar även en 120 meter lång servicetunnel, ett ventilationsschakt och två serviceschakt. Sträckan startar vid Lilla Bommen i norr och slutar norr om Norra Hamnkanalen i söder. I norr är projektkontraktet anslutet till E02 Centralen och i söder till E04 Haga.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Kvarnberget
Beställare: Trafikverket
Projekttid: 2019-2021
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Omfattning: Järnvägstunnel, servicetunnel samt ventilationsschakt.
Status: Pågående
Projektchef: Lars Elmengård
Entreprenör: AGN Haga AB (Astaldi, Gülermak, NRC Group)
Kontraktssumma: ca 820 miljoner kronor

Kvarnberget Västlänken Göteborg
Avslutade projekt
Pågående projekt