E16 Vansbro Hulån

Vi bygger om E16 mellan Vansbro och Dala-Järna på uppdrag av Trafikverket. Vägsträckan är 7 km och vi ska bygga en ny 2+1 väg med tre broar samt en ny plankorsning med järnvägen. Befintlig väg håller låg standard och den går genom flera små byar, som framöver kommer att slippa både den tunga trafiken och alla fjällresenärer.

Projektet är viktigt då E16 mellan Djurås och Malung är ett regionalt stråk av mycket stor betydelse för trafiken till västra Dalarna och Sälenfjällen. Vägen utgör en viktig pulsåder för varuförsörjning och persontransporter. Syftet är att förbättra miljön för närboende och öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Vi ska bygga en ny mitträckesseparerad 1+2 väg (ca 7 km), dimensionerad för 100 km/h. Vägen ska gå i ny sträckning från Vansbro till Hulån med en planskild korsning över järnvägen och en bro över Hulån, och en skoter/viltpassage.

Vill du se E16 från ovan? Klicka här!

Projekt i siffror:

200 000 m3 jordschakt
50 000 m3 urgrävning i myrar
500 000 m3 bergschakt
1 700 m3 betong
30 000 asfalt

PROJEKTFAKTA

Kund: Trafikverket
Projekttid: Augusti 2017 till hösten 2019
Status: Pågående
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontraktsumma: 155 MSEK
Omfattning: Nybyggnation av 7 km 2+1 väg inkl 3 broar och ny plankorsning järnväg
Platschef: Joakim Bryntesson