Om järnväg

Vi utför markarbeten i spårnära miljö och jobbar huvudsakligen med mötesspår, kanalisationsarbeten och plattformar. Vår personal är specialutbildade för, och har stor erfarenhet av arbete i spårnära miljö.

Pågående projekt

Järnväg

Nytt projekt, vändspår i Alingsås

Trafikverket har givit NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget att bygga ut vändspår på Alingsås bangård. När utbyggnaden är klar ska trafikstörningarna på Västra Stambanan bli mindre och kapaciteten öka under högtrafik. Projektet innehåller mark-, bana,…