Om järnväg

Vi utför markarbeten i spårnära miljö och jobbar huvudsakligen med mötesspår, kanalisationsarbeten och plattformar. Vår personal är specialutbildade för, och har stor erfarenhet av arbete i spårnära miljö.

Pågående projekt

Järnväg

Plattformsförlängning Åmål

I Åmål bygger vi om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket. Den nuvarande plattformen är för låg och behöver anpassas för bättre tillgänglighet. Hela den gamla plattformen ska rivas och ersätts…