Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge.
Vi bygger vägar, broar, tunnelbana och är experter inom alla teknikområden för utbyggnad av järnväg.

Senaste nytt

Mötesstation i Skruv

24 april, 2018

Kust- till kustbanan, delen mellan Alvesta och Kalmar, är enkelspårig idag och på väg att nå taket av sin kapacitet. För att minska riskerna för trafikstörningar och förbättra kapaciteten på banan bygger vi en ny…

Läs mer »

E16 Vansbro Hulån

23 april, 2018

Vi bygger om E16 mellan Vansbro och Dala-Järna på uppdrag av Trafikverket. Vägsträckan är 7 km och vi ska bygga en ny 2+1 väg med tre broar samt en ny plankorsning med järnvägen. Befintlig väg…

Läs mer »
Se alla nyheter »