Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge.
Vi bygger vägar, broar, tunnelbana och är experter inom alla teknikområden för utbyggnad av järnväg.

Senaste nytt

Södertälje Centrum

31 maj, 2018

I Södertälje bygger vi om pendeltågsstationen på uppdrag av Trafikverket. Den nya stationen ska bli en modern, tillgänglig och driftsäker anläggning, anpassad till dagens och morgondagens resenärer. Arbetet inleddes vecka 18 och då var arbetslag…

Läs mer »

Plattformsförlängning Åmål

27 april, 2018

I Åmål bygger vi om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket. Den nuvarande plattformen är för låg och behöver anpassas för bättre tillgänglighet. Hela den gamla plattformen ska rivas och ersätts…

Läs mer »
Se alla nyheter »