Tågstopp mellan Lerum och Floda i påsk

Under påskhelgen genomförs det första av fyra planerade tågstopp, för inkopplingen av de nya förbigångsspåren i Stenkullen. Trafiken på Västra stambanan mellan Lerum och Floda kommer att vara helt avstängd under 91 timmar. Under den tiden ska cirka 500 meter av det befintliga dubbelspåret i Stenkullen rivas och ersättas. 3500 kubikmeter massor ska schaktas ut och ersättas med nytt material innan rälsen byggs tillbaka. Samtidigt genomförs även förberedande signal- och kontaktledningsarbeten för de nya förbigångsspåren.

Utöver det har Trafikverket gjort en tilläggsbeställning på fem kilometer rälsbyte, utifrån Segermos arbetsområde i Stenkullen. Rälsbytet kommer att genomföras av vår samarbetspartner inom NRC Group, Svensk Järnvägsteknik.