Haga Västlänken Göteborg

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen, via Haga och ansluter i syd till Korsvägen vid Landala. Vid Haga bygger vi en underjordisk station med plattform, tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket och en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga kyrkogata, ett mellanplan i norr med plats ett cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan.

Stora delar av sträckan bygger vi en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att vi gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år på olika platser längs hela sträckan. Lokalt blir därför de flesta störningarna kortare. Schaktningsarbetena består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Berguttaget för själva stationsrummet, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär en till två månader per fastighet, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis.

Haga Västlänken Göteborg
Avslutade projekt
Pågående projekt