Stora Projekt

Stora projekt är en division inom NRC Group som i egen regi eller inom ramen för samarbete med andra aktörer projekterar och driver större infrastrukturprojekt i hela Sverige.

I divisionen finns en samlad kompetens med stor erfarenhet inom Projekt Management, ekonomi, miljö, arbetsmiljö samt samverkansfrågor för att kunna hantera stora Totalentreprenader, ECI-kontrakt och mer.

NRC Group Stora Projekt samarbetar idag med ett antal internationella bolag på den svenska marknaden. Exempel på detta är Västlänken i Göteborg där vi samarbetar med Astaldi från Italien samt Gulermak från Turkiet.

Inom Stora projekt ser vi en positiv utveckling på en expansiv marknad med många intressanta projekt och utmaningar i framtiden.

VÅRA REFERENSER
Pågående projekt