E16 Vansbro Hulån

E16 Vansbro Hulån

Vi bygger om E16 mellan Vansbro och Dala-Järna på uppdrag av Trafikverket. Vägsträckan är 7 km och vi ska bygga en ny 2+1 väg med tre broar samt en ny plankorsning med järnvägen. Befintlig väg håller låg standard och den går genom flera små byar, som framöver kommer att slippa både den tunga trafiken och alla fjällresenärer.

Projektet är viktigt då E16 mellan Djurås och Malung är ett regionalt stråk av mycket stor betydelse för trafiken till västra Dalarna och Sälenfjällen. Vägen utgör en viktig pulsåder för varuförsörjning och persontransporter. Syftet är att förbättra miljön för närboende och öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Vi ska bygga en ny mitträckesseparerad 1+2 väg (ca 7 km), dimensionerad för 100 km/h. Vägen ska gå i ny sträckning från Vansbro till Hulån med en planskild korsning över järnvägen och en bro över Hulån, och en skoter/viltpassage.

Totalentreprenad

  • Startdatum: augusti 2017
  • Slutdatum: september 2019
  • Plats: Vansbro Hulån
  • Omfattning: Nybyggnation av 7 km 2+1 väg inkl 3 broar och ny plankorsning järnväg
  • Beställare: Trafikverket
  • Kontraktsumma: 155 MSEK
  • Område: None
  • Typ: None
Färdigställt 100%
200 000
m3 jordschakt
50 000
m3 urgrävning i myrar
500 000
m3 bergschakt

E16 Vansbro Dala-Järna

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.