Tre blir ett

På mindre än två år har vi blivit en av de stora aktörerna på svenska väg- och järnvägsmarknaden. Och resan har bara börjat. Nu tar vi steget fullt ut, Segermo, Svensk Järnvägsteknik och Elektrobyggnad blir ett stort starkt gemensamt bolag från och med 1/1 2018.

NRC Group i Sverige kommer att bestå av tre divisioner: Järnväg, Anläggning och Stora projekt. Svensk Järnvägsteknik, Elektrobyggnad skapar NRC Group Järnväg. Segermo blir NRC Group Anläggning. NRC Group Stora Projekt har legat centralt, men blir nu en egen division. Pär Tingström blir divisionschef för Anläggning, Kenneth Olsson för Stora projekt och Joel Skönvall för Järnväg.

Inom koncernen har vi ambitionen att bli den ledande privatägda järnvägsspecialisten i Norden. Vi kommer att fortsätta att växa både organiskt och via förvärv. Genom fusionen kommer vi att få ut de bästa delarna av att vara ett stort företag. Men samtidigt ha kvar vårt kundnära arbetssätt och en platt effektiv organisation.

Klicka här för en bild över hur den nya organisationen kommer att se ut.