Tilldelning nytt kontrakt väg 160

NRC Group har tilldelats uppdraget att bygga om väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig med dålig sikt och bergiga sidoområden. Nu byggs istället en helt ny tre kilometer 1+1 väg dimensionerad för en maxhastighet om 80km/h. Beställare är Trafikverket och kontraktet är värt cirka 117 miljoner kronor.

Projektet är viktigt både för kommunen och regionen. Väg 160 är huvudvägen över Orust och har stor betydelse för pendlingstrafiken till fastlandet. Vägen byggs nu om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan mellan Säckebäck och Varekil. Den nya vägen byggs strax öster om den befintliga och i och med ombyggnationen höjs även vägen för att förbättra översvämningsskyddet mot havet. Den gamla vägen ska vara kvar och användas som lokalväg, gång- och cykelbana.

Arbetet  inleds i vår och kommer att pågå fram till våren år 2020.