Tilldelning Kruthusgatan

Segermo har av Trafikverket tilldelats uppdraget att utföra de förberedande arbetena för tillbyggnad av postterminalen på Kruthusgatan i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. I entreprenaden ingår mark- och BEST-arbeten samt rivning av fastigheter och flytt av ett kontorshus. Projektet är en del i utbyggnaden av nya Västlänken.

Arbetet inleds i september med rivning av tre mindre hus i anknytning till postterminalen. Därefter ska ett 1000 kvadratmeter stort kontorshus vändas och flyttas 300 meter från sitt nuvarande läge på Kruthusgatan 7. Kontorshuset ska vara flyttat innan årsskiftet och därefter tar järnvägsarbetena vid.

Projektet förväntas vara klart i juni år 2017.