Tilldelning av ytterligare ett kontrakt

Järnvägssträckan mellan Ystad och Simrishamn

I veckan tilldelades NRC Group, som underleverantör för mark- och kanalisationsarbeten till Strukton Rail, ett kontrakt av Trafikverket. Kontraktet värderas för NRC Groups del till 40 miljoner kronor.

 

Kontraktet gäller järnvägssträckan mellan Ystad och Simrishamn som idag styrs lokalt. I mars påbörjas arbetet och planeras vara färdigt i slutet av januari 2020. Sträckan kommer då att vara fjärrstyrd. Dessutom ska säkerhetssystemet uppgraderas och en hastighetshöjning möjliggöras. För NRC Groups del omfattar kontraktet mark- och kanalisationsarbeten.

Fler nyheter

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.