Tilldelning av ytterligare ett kontrakt

Mark och kanalisation

I veckan tilldelades NRC Group, som underleverantör för mark- och kanalisationsarbeten till Strukton Rail, ett kontrakt av Trafikverket. Kontraktet värderas för NRC Groups del till 40 miljoner kronor.

Kontraktet gäller järnvägssträckan mellan Ystad och Simrishamn som idag styrs lokalt. I mars påbörjas arbetet och planeras vara färdigt i slutet av januari 2020. Sträckan kommer då att vara fjärrstyrd. Dessutom ska säkerhetssystemet uppgraderas och en hastighetshöjning möjliggöras. För NRC Groups del omfattar kontraktet mark- och kanalisationsarbeten.

För mer information

Lars Öhman, VD NRC Group Sverige
Telefon: +46 70 308 89 11
E-post: lars.ohman@nrcgroup.se