Tallar från Sörmon kan rädda Sandödlan

Arbetet med den nya E18 mellan Björkås och Skutberget ställer krav på kreativa lösningar. I veckan gjorde Värmlandsnytt ett reportage om hur tallar från vägbygget ska användas för att rädda rödlistade arter. Läs mer om det här.