Tågstopp i Stenkullen under Kristi Himmelsfärdshelgen

Ikväll klockan 22.00 stoppas trafiken på Västra Stambanan mellan Floda och Lerum. Det är det andra av fyra planerade tågstopp i projektet förbigångsspår Stenkullen.

Under stoppet ska cirka 1,5 kilometer spår flyttas fem meter, det vill säga ett spårläge. Det innebär cirka 3500 kubikmeter jordschakt och tillbakafyllning av ballast och järnvägsmakadam. När spåret flyttas, flyttas även kontaktledningen. Utöver ombyggnationen av spåret ska det läggas i fyra nya växlar, i förberedelse för att de nya förbigångsspåren ska tas i bruk. I samband med det görs även nödvändiga signalarbeten.

I normalfallet byggs förbigångsspår på båda sidor av huvudspåren. Men i Stenkullen angränsar spårområdet till ett Natura 2000-område på den södra sidan, vilket hindrar utbyggnation åt det hållet. För att förbigångsspåren skall få avsedd funktion måste därför huvudspåren flyttas ett spårläge norrut vilket innebär omfattande och tidskrävande schakt- o spårarbeten. Förbigångsspåren måste ligga på ömse sidor om huvudspåren för att godstågen ska kunna gå åt sidan och släppa förbi de snabbare tågen.

Stoppet pågår fram till 16.00 på söndag den 8:e maj.