Tågstopp i Kilafors

I helgen genomfördes ett stort tågstopp på Segermos arbetsplats, driftplats Kilafors. Trafiken på spåret stoppades helt under 80 timmar. Under den tiden la man ner 2200 meter betongränna, gjorde 20 spårkors, 24 kabelbrunnar och 39 kontaktledningsfundament. Utöver det schaktades det även för två nya växlar. Cirka 40 man jobbade i skift för att hinna med allt enligt tidplanen. Nu rullar tågen som vanligt igen och kanalisationsarbetet och schaktningen för de nya spåren fortsätter.