Stark tillväxt för NRC Group

NRC Group

NRC Group fortsätter med stark tillväxt under det första kvartalet och stärker sin position som Nordens största järnvägsentreprenör.

Intäkterna har mer än fördubblats jämfört med samma period förra året, till mer än 1,2 miljarder norska kronor (NOK) under årets första kvartal. Orderingången under kvartalet uppgick till 1,5 miljarder NOK och den totala orderboken var 6,8 miljarder NOK i slutet av kvartalet.

– Vi fortsätter att stärka vår position inom spårrelaterad infrastruktur i Norden genom att aktivt konsolidera marknaden och vinna stora tongivande kontrakt, säger Henning Olsen, som tog över rollen som koncernchef i NRC Group efter Øivind Horpestad tidigare denna månad.

– NRC Group har tagit stora steg sedan starten av företaget med en vision om att bli Nordens ledande entreprenör inom järnvägsinfrastruktur. Vi jobbar varje dag med att säkra miljövänliga transportlösningar och hållbarhet genom hela värdekedjan, och vi har lagt en bra grund för fortsatt tillväxt, fortsätter Olsen.

NRC Group redovisade intäkter på 1 225 miljoner NOK under första kvartalet, jämfört med 528 miljoner NOK under samma period föregående år. Den organiska tillväxten var 10 procent.

EBITDA före kostnader i förbindelse med förvärvet uppgick till sju miljoner NOK, jämfört med två miljoner NOK under första kvartalet 2018. Verksamheten i Norge levererar stark tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med första kvartalet 2018. I Sverige fortsatte den svaga marknadsutvecklingen under andra halvåret i fjol att prägla omsättning och resultat från verksamheten. Samtidigt har anbudsaktiviteten och takten i kontraktstilldelningar i Sverige ökat avsevärt 2019. Det kommer emellertid att dröja innan produktionen kommer igång för de nya kontrakten och påverkar intäkter och marginal. Den finska organisationen hade också ett bra kvartal med god organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet.

– Både NRC Group i Norge och Finland levererar gällande tillväxt och lönsamhet i ett kvartal som präglas av säsongsbaserad låg aktivitet. I Sverige levererade företaget, som väntat, svagare resultat, men vi är samtidigt glada över att aktivitetsnivån på marknaden ökar, säger Olsen.

– Vi ser goda långsiktiga tillväxtmöjligheter för våra tjänster inom utbyggnad av järnväg, spårväg och tunnelbana på alla geografiska marknader där vi arbetar. Detta bekräftas av ökande offentliga budgetar, ett nordiskt underhållseftersläp på järnvägen som beräknas vara närmare 50 miljarder NOK, och nya planerade spårprojekt för över 50 miljarder årligen i Norge, Sverige och Finland. Detta utan att inkludera utbyggnad av spårväg och tunnelbana de kommande åren, fortsätter Olsen.

Rekordkontrakt

Den 30 april blev det klart att NRC Group tillsammans med YIT, Finlands största entreprenörsföretag, blev tilldelade ett kontrakt för byggnation av Jokeri Light Rail Line, en ny stadsbana i Helsingforsregionen. NRC Groups uppskattade andel av kontraktet, med tilläggsarbete, utgör 220 miljoner euro. Projektet kommer vid signering att vara NRC Groups största någonsin. Signeringen väntas ske i slutet av maj och byggarbetet planeras pågå i över fem år med uppstart i juni 2019.

– Vi bygger vidare på vår starka position i Finland och är så här långt med på alla fem alliansprojekt inom järnväg som har genomförts, eller ska byggas, i Finland. Detta är ett rekordprojekt och en bekräftelse på vår position som Nordens ledande järnvägsentreprenör, avslutar Henning Olsen, den nytillsatte koncernchefen i NRC Group.

Läs kvartalsrapporten här

För ytterligare information, ta kontakt med:

Henning Olsen, koncernchef NRC Group, telefon: +47 91 74 15 92