Sänkt hastighet på E18 väster om Karlstad

Bygget av nya E18 mellan Skutberget och Björkås är  inne i en fas då mycket av arbetet sker i direkt anslutning till den befintliga vägen. Det begränsar framkomligheten och ställer krav på att alla trafikanter sänker hastigheten och håller uppsikt.

Den generella hastigheten på sträckan där arbetet sker har sänkts från 80 till 70 kilometer i timmen. För att öka säkerheten för trafikanterna och för oss som utför arbetet intill vägen. Mellan infarten till Sörmons grustag och cirka en kilometer väster om Skutbergsmotet har den befintliga vägen minskats ner till två körfält om 3,5 meter och flyttats så långt söderut som möjligt. För att leda trafiken rätt har en gul mittlinje målats samt barriärer och sidomarkeringsskärmar ställts ut. Ungefär mitt på sträckan är det dessutom ett vägstycke där hastigheten är sänkt ner till 50 kilometer i timmen. Detta beror på arbetet med den nya faunapassagen.

I slutet av november kommer arbetet att gå in i nästa fas och då sker en ny trafikomläggning. Vi ber om samtliga trafikanters förståelse och hänsyn, håll uppsikt och anpassa hastigheten.