Projekt Hallandsås och ombyggnad av Barkåkra Pågatågstation

Denna veckan har vi startat den stora ombyggnaden av Barkåkra Pågastation.
Vi kommer utföra plattformsarbeten, bygga en ny bro över järnvägsspåren samt trapphus.
Beställare är Trafikverket och projektet beräknas vara klart i slutet av oktober 2015