Ny skogsbilväg förbättrar trafiksäkerheten på E18

Nu är den klar. Den nya skogsbilvägen som går över torvmossen mellan trafikplatserna i Björkås och Smedbergsände. Den nya vägen, tillsammans med transportvägarna inom arbetsområdet, kommer bidra både till minskade lastbilstransporter, förbättrad trafiksäkerhet på nuvarande E18 samt en bättre arbetsmiljö för de som jobbar i projektet. Eftersom att de nu slipper att ge sig ut på den hårt trafikerade E18.

Grundförutsättningarna ser olika ut längs med den nya E18 sträckningen. I öster är det berg som går över i sand, sen ut i en torvmosse, sand igen, lite berg, återigen sand för att längst ut i västra delen gå över ett parti med mycket lera. Det kommer att krävas mycket transporter av material för att jämna ut förhållandena över hela sträckan. Mycket av det material som ska användas som förstärkningslager över hela sträckan krossas just nu i Smedbergsände. Innan skogsbilvägen byggdes behövde alla transporter, mellan Björkås och Smedbergsände, ske på lastbil ute bland övrig trafik på befintliga E18. Nu får byggtrafiken istället en helt egen fil och chaufförerna slipper ta sig ut via Randviksvägen, där det inte finns någon påfartsfil och sikten är skymd. Ute på arbetsplatsen firades det med tårta, dagen till ära.

I övrigt flyter arbetet med nya E18 på, trots både kylan och snön. Jordterrasserna, som själva vägen ska gå på, i den västra delen av sträckan växer fram. Och man är i full färd med att bygga stöden till den bro som ska ta Segerstadsvägen över den nya E18.