NRC Group bygger nya E16 mellan Vansbro och Hulån

Trafikverket har tilldelat NRC Groups helägda dotterbolag Segermo Entreprenad, uppdraget att bygga helt ny väg mellan Vansbro och Hulån. Projektet är en del i ombyggnationen och upprustningen av E16 mellan Dala Järna och Vansbro. Kontraktet är värt cirka 155 miljoner kronor.

Sträckan Dala Järna-Vansbro är en del av E16 mellan Malung och Djurås. Ett regionalt stråk med stor betydelse för trafiken till västra Dalarna och Sälenfjällen, såväl som för varu- och godstrafik.

– Vi är jätteglada för uppdraget. Det här är ett viktigt projekt som kommer att förbättra både trafiksäkerheten och trafikflödena och skapa en säkrare boendemiljö för dem som bor längst med den nuvarande sträckan kommenterar Daniel Pettersson VD NRC Group i Sverige.

Den nuvarande sträckan är cirka 8,5 kilometer och har en smal vägbana med dålig utformning och bebyggelsen ligger nära vägen, något som ger problem både med säkerhet och framkomlighet. Nu ska vägen dras mellan Vansbro och Hulån istället. Den nya sträckningen blir sju kilometer mittseparerad 1+1 väg med omkörningsmöjligheter och planskild korsning för järnvägen. I projektet ingår även en ny bro över Hulån och skoterviadukt.

Planerad byggstart är senhöst i år och den nya vägen ska stå klar hösten 2019.