NRC Group blir störst i Norden

Vi bygger framtidens järnväg – NRC Group Sverige

NRC Group köper 100% av finska VR Track och blir Nordens största entreprenör inom järnvägsinfrastruktur.

Med förvärvet tar NRC Group en stark position på den finska marknaden och blir den klart ledande aktören på den kraftigt växande infrastrukturmarknaden. NRC Group kommer efter transaktionen att ha 2 450 anställda i Norge, Sverige och Finland och en förväntad årlig omsättning på över 6 miljarder norska kronor.

Oslo/Helsinki, 11 oktober 2018

VR Track är ett dotterbolag till det finska, statligt ägda järnvägsgruppen VR Group. NRC Group är en ledande aktör i Norge och Sverige, medan VR Track är en ledande banentreprenör i Finland med en marknadsandel på mer än 50 %. VR Track har också etablerat sig som en stor aktör inom järnvägsunderhåll i Sverige.

Det finska företaget har också erkända specialister inom projektering i dotterbolagen VR Infrapro och VR Track Design i Sverige respektive Finland. Dessa blir ett viktigt tillskott för NRC Groups samlade tjänsteutbud och blir särskilt viktiga i uppdrag där projektering utgör en stor del av arbetet.

– Det här är en milstolpe i vår historia. Storlek betyder mycket i vår bransch och vi ser att kontrakten stadigt blir större och mer komplexa. Vi blir nu dubbelt så stora och tar ett kraftigt grepp om den Nordiska marknaden och vi förbättrar vår konkurrenskraft samt lägger grunden för ytterligare tillväxt, säger Øivind Horpestad, koncernchef i NRC Group. Han fortsätter i sin roll efter förvärvet.

Tillväxtmarknader

Järnvägsinfrastruktur är avgörande för att moderna samhällen ska kunna utvecklas. Alla nordiska länder investerar stort i nya järnvägar, tunnelbane- och spårvagnsförbindelser för att skapa mer miljövänliga och hållbara transportsystem. Med ett bredare utbud av tjänster och möjligheter till effektivare utnyttjande av resurser kommer NRC Group nu att vara i en ännu bättre position för att utnyttja möjligheterna på marknaden.

– De två företagen kompletterar varandra sett till marknadsposition, kapacitet och kompetens. Vi kan erbjuda tjänster över hela värdekedjan, inklusive projektering, anläggning, banarbete, säkerhet, el, tele och signal, säger Horpestad. Vi fortsätter att ytterligare stärka vårt fokus på områden som hållbarhet, socialt ansvar och styrning.

Kulturell och strategisk matchning

– Båda företagen vilar på välkända nordiska värderingar och vi har alltid hållbarhet i åtanke när vi löser våra projekt och interagerar med våra kunder, anställda, investerare och andra intressenter, säger VR Groups VD, Rolf Jansson.

Från sina finska rötter har VR Track vuxit till att bli en framgångsrik och effektiv tjänsteleverantör på den finska och svenska marknaden.

– Tidigt i samtalen med NRC Group såg vi att vi hade en gemensam ambition om att bygga en stark nordisk aktör. Utöver att vi delar grundläggande gemensamma värderingar har det under denna process blivit allt tydligare att företagen kompletterar varandra vad gäller kapacitet och kompetens som skapar stora möjligheter, säger Jansson.

– Vi är därför väldigt glada när vi idag presenterar en samlad enhet som är mycket gott rustad för att hantera de uppgifter som marknaden har behov av att lösa. Vi har nu både den kapaciteten och kompetensen som ska till för att lösa dessa viktiga och samhällsnyttiga uppgifter marknaden står inför, säger Jansson.

Blir stora i Sverige

För NRC Group fortsätter tillväxtäventyret som har tagit företaget från praktiskt taget noll 2011 till en ledande position i Norden.

Förvärvet av VR Track kommer att ge stora synergier i Sverige där båda företagen redan finns etablerade, genom bättre utnyttjande av maskiner, tillgång till projekteringskompetens och eftersom företagen tillsammans kan erbjuda betydligt mer kapacitet.

Även i Norge kan förvärvet av VR Track ge stora tillväxtmöjligheter. Fler och fler kontrakt omfattar projektering som en viktig och betydande del av projekten. Med 300 anställda inom projektering har VR Track unik kompetens. Det kommer att finnas nya spännade möjligheter för samarbete över nationsgränserna. För anställda i alla länder kan det innebära nya karriärmöjligheter, och utnyttjandegraden för tunga och specialiserade maskiner ökar.

VR Tracks breda erfarenhet av underhållsarbete i Sverige och Finland kommer att göra NRC Group bättre rustade för att vinna kontrakt även i Norge, när BaneNor från 2020 planerar att konkurrensutsätta underhållet av järnvägsnätet.

Mer information

Följ livestreamen från presskonferensen kl. 10:00 i Helsingfors, Finland, på länken nedan.

https://vr-yhtyma.videosync.fi/2018-10-11-lehdistotilaisuus

För mer information om transaktionen, vänligen läs börsmeddelandet som finns tillgängligt på Oslobörsen.

Mer information om NRC Group och VR Track finns tillgängligt på företagens webbplatser www.nrcgroup.se och www.vrtrack.fi/en/

För mediafrågor, vänligen kontakta:

För förfrågningar till koncernchef Øivind Horpestad i NRC Group, vänligen kontakta Nina Kristin Amdahl på +47 924 55 288