Koncernchefen Henning Olsen leder den svenska organisationen som tillförordnad VD

Henning Olsen, koncernchef NRC Group

NRC Group Sverige har genomfört organisatoriska förändringar. Lars Öhman avgick som VD den 3 maj och NRC Groups koncernchef Henning Olsen kommer nu att fungera som tillförordnad VD tills en ny landschef har rekryterats.

– Vårt mål är att lyckas på den växande svenska marknaden och vi måste vara ambitiösa och utnyttja möjligheterna. Vi måste koncentrera oss på det vi gör bäst. Att leverera utmärkta projekt som skapar värde för oss och våra kunder, säger NRC Groups koncernchef Henning Olsen.

Sökandet efter en ny landschef har påbörjats.

 

För mer information

CEO Henning Olsen, NRC Group

+47 91 74 15 92

henning.olsen@nrcgroup.com