Första etappen avslutad på Bergvik Köpcenter

Lagom till påskhandeln hann vi färdigställa den norra parkeringen och entrén på Bergvik Köpcenter.
Arbetet fortsätter nu med nya inlastningsytor, övriga entréer och gångstråk. Sista etappen avslutas under våren 2016.