Spårbyte Vislanda – Mosselund

NRC Group har på uppdrag av Svensk Järnvägsteknik genomfört markarbetena i samband med spårbytet mellan Vislanda och Mosselund. Sträckan, som är en del av Södra Stambanan, håller en låg teknisk standard och syftet med projektet var att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

Större delen av markarbetena gjordes under år 2016 och färdigställdes i januari 2017. Därefter tog Svensk Järnvägsteknik vid och utförde BEST-arbetena.

Vislanda Mosselund i siffror:

45 000 m3 schakt
55 000 meter röjning & vegetationsschakt
55 400 meter bankettrensning

PROJEKTFAKTA

Projekt: Spårbyte Vislanda Mosselund
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: Januari 2016 – januari 2017
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Bankettrensning och bankettbreddning, vegetationsschakt, röjning, dränering, dikesrensning, trumrensning och trumbreddning.
Status: avslutat
Kontaktperson: Marcus Oredsson