Överlämningsbangård Hallsberg

NRC Group har utfört markarbeten för utbyggnaden av överlämningsbangården i Hallsberg. Arbetet var en del av det redan påbörjade projektet ”dubbelspår genom Hallsberg”, där syftet är att skapa en mer flexibel trafikering, till både kombiterminalen och övriga verksamheter på Hallsbergs rangerbangård.

I projektet ingick, utöver markarbeten för järnväg, byggnation av ett nytt brandvattenmagasin med tillhörande brandvattenledning om cirka 4000 meter.

NRC inledde arbetet i april 2016 och det slutbesiktigades februari 2017. Efter det återstod en del tilläggsarbeten, men projektet kan anses som avslutat.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Överlämningsbangård Hallsberg
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: April 2016 – februari 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Dennis Brink