Mälarbanan Kallhäll – Barkarby

VR Track Sverige, numera NRC Group Sverige, utförde ban-, el-, signal- och telearbetet i projekt Mälarbanan. Arbetena, som utfördes i samarbete med Peab, skedde i utökad samverkan med utförare, projektör och beställare. Projektet bestod av att från dubbelspår bygga ett komplett fyrspårssystem där pendeltrafiken trafikerar mittspåren och fjärrtågen trafikerar ytterspåren.

Byggnationen utfördes utmed dagens järnvägskorridor från Barkarby station i söder, förbi Jakobsberg station och vidare till Kallhäll station i norr.

Spårutbyggnaden innebar en breddning av spårområdet samt kurvrätning strax söder om Kallhäll. I projektet ingick också att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer i Kallhäll.

Trafikverket var beställare av utbyggnaden Mälarbanan etapp 1, delen Kallhäll-Barkarby. Anläggningen stod färdigbyggd år 2016.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Mälarbanan Kallhäll – Barkarby
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: 2013-2016
Omfattning: Ban-, el-, signal- och tele arbeten. 30 km spår, 45 växlar, 112 bryggor, 359 stolpar, 95 km kabel.
Kontraktsumma: 1,6 miljarder kronor

Barkarby - Kallhäll