Järnvägsbyggnation Rosersberg

NRC Group fick i uppdrag av Svensk Järnvägsteknik att utföra kanalisationsarbeten och makadamisering av nya järnvägsspår vid Postens nya anläggning i Rosersberg.

Projektet innebar en nysträckning av ca 8 km järnväg där vi ansvarade för kanalisationsarbeten och utläggning av järnvägsmakadam.