Spår- och växelbyte samt signalåtgärder – Gävle utfarter

På uppdrag av Trafikverket ska NRC Group byta ut gammalt spår (50 kg räl och träslipers) till nytt (60 kg räls och betongslipers). Projektet inkluderar även ballastrening.

Uppdraget omfattar upprustning av järnvägen för att höja standarden vid Gävle utfarter. Detta innebär att både växlar och spår kommer att bytas. Totalt är det ca åtta kilometer spår som ska bytas. Under vecka 31 är det totalavstängt och då kommer mestadelen av arbetet att genomföras.

Projekt i siffror:

260 meter slipersbyte
8000 meter spårbyte inklusive ballastrening
6 växelbyten
3000 meter ny telekabel

PROJEKTFAKTA

Projekt: Spår- och växelbyte samt signalåtgärder – Gävle utfarter
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Hösten 2019
Entreprenadform: Utförande
Omfattning: MBEST, ca 8 km spårbyte och 6 växlar samt signalåtgärder
Status: Pågående
Platschef: Andreas Andersson, bitr. Roger Mickelsson
Kontraktssumma: ca 50 miljoner kronor

Gävle utfarter
Gävle utfarter