Flackarp-Arlöv

VR Track Sweden AB kommer att utföra BEST-arbeten som underentreprenör till konsortiet NCC/OHL. Trafikverket är beställare av projektet som omfattar utbyggnad från 2 till 4 spår vid en sträcka om totalt 8 kilometer.

Projektet omfattar även sänkning av spåren på stora delar av sträckan, samt att stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs om. Byggstarten är planerad att starta under hösten 2017 och arbetet beräknas vara färdigt under 2024. För VR track så kommer de stora arbetena att påbörjas under 2019.

Frågor beträffande projektet kan ställas till Platschef Martin Andersson, martin.andersson@vrtrack.se.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Flackarp-Arlöv
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Hösten 2017 – 2024
Omfattning: BEST
Järnvägssträcka: Flackarp-Hjärup-Åkarp-Arlöv

Status: Pågående
Platschef: Martin Andersson

Flackarp-Arlöv
Flackarp-Arlöv
Flackarp-Arlöv


Platschef

Martin Andersson