Flackarp-Arlöv

NRC Group Sverige utför BEST-arbeten som underentreprenör till konsortiet NCC/OHL. Trafikverket är beställare av projektet som omfattar utbyggnad från 2 till 4 spår vid en sträcka om totalt 8 kilometer.

Projektet omfattar även sänkning av spåren på stora delar av sträckan, samt att stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs om. Byggstarten är planerad att starta under hösten 2017 och arbetet beräknas vara färdigt under 2024. För NRC Groupkommer de stora arbetena att påbörjas under 2019.

Frågor beträffande projektet kan ställas till Platschef Henrik Kärrman, henrik.karrman@nrcgroup.se.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Flackarp-Arlöv
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Hösten 2017 – 2024
Omfattning: BEST
Järnvägssträcka: Flackarp-Hjärup-Åkarp-Arlöv

Status: Pågående
Platschef: Henrik Kärrman

Flackarp-Arlöv
Flackarp-Arlöv
Flackarp-Arlöv