Webbplatsen nrcgroup.se samlar in information om besökare och deras användning av webbplatsen med hjälp av cookies och annan teknik. Du kan läsa mer om cookies hos datainspektionen.

Bearbetning av den insamlade informationen hanteras av Nordic Railway Construction Sverige AB. Besök sidan Kontakt för mer information.

Vad vi använder informationen till

Informationen vi samlar in används för att förbättra innehållet och ge dig en bättre upplevelse, samt för att säkra och förbättra den tekniska lösningen på nrcgroup.se.

Ett exempel är användningen av analysverktyget Google Analytics. Vi använder analysverktyget för att hitta sidor som är mindre besökta för att antingen ta bort eller förbättra innehållet. Ett annat exempel är att vi i loggar över webbplatsbesök lagrar information om vi får väldigt många förfrågningar från en specifik adress, vilket kan vara ett tecken på en säkerhetshändelse som vi måste följa upp mer noggrant.

Med följande punkter har vi beskrivit mer detaljerat vad vi samlar in och varför:

Analys av webbplatsen

Google Analytics
För att kartlägga antalet besökare, besökarmönster och mer använder nrcgroup.se analysverktyget Google Analytics. När du besöker nrcgroup.se lägger Google Analytics in en cookie i din webbläsare. Cookien innehåller en unik id som identifierar din webbläsare och inte dig som individ.

Den insamlade informationen är bland annat:

  • Vilken webbplats du besöker
  • Vilken sida du kom ifrån (ingång till nrcgroup.se, t.ex. om du klickade på vår webbplats från en Google-sökning så kommer Google att visas som hänvisande sida)
  • Vilken webbläsarversion du har

Vi har inte tillgång till din IP-adress. Funktionen för att anonymisera din IP-adress så snart den fångas upp av Google Analytics är aktiverad. Du kan läsa mer om hur Google Analytics fungerar och vad som samlas in här. Du kan också avaktivera Google Analytics om du skulle önska det. Unik sidinformation lagras i det minsta möjliga tidsintervallet för Google Analytics (14 månader).

Kommunikation

Logg för webbplatsbesök
När du besöker sidor på nrcgroup.se kommer det att generera poster i serverloggen. Detta är en logg över alla förfrågningar som webbläsare gör mot servern för nrcgroup.se. Informationen som samlas in här är bland annat:

  • Tidpunkt för förfrågan
  • IP-adress förfrågan gjordes ifrån
  • Webbläsarens UA-sträng (webbläsarens namn och version)
  • Vilken webbadress (URL) som begärdes

Innehållet i meddelanden, t.ex. formulärinmatningar loggas inte.

Information lagras i upp till ett år och används för att bevaka webbplatsens säkerhet och prestanda samt anonymiserad statistik.