Author Archives: Andreas Thunmarker

Arvika översvämningsskydd

Översvämningsskydd i Arvika – NRC Group

I Arvika bygger vi översvämningsskydd i form av en damm vid sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken, på uppdrag av Arvika kommun. Totalt ska fjorton (sju per etapp) betongpelare med tillhörande mellanväggar gjutas. Men sundet stängs inte till, vid normala vattenflöden kommer det finnas två öppningar för båttrafik. Dessutom kommer ytterligare tre fack vara öppna för […]

Tilldelning nytt kontrakt, växelflytt på Södra stambanan

Var med och bygg framtidens järnväg – NRC Group

Vi har tilldelats uppdraget att flytta och byta ut växlar i Fiskeby utanför Norrköping, för att öka kapaciteten på Södra stambanan. Beställare är Trafikverket och kontraktet värderas till cirka 34 miljoner kronor. Projektet är en utförandeentreprenad och innefattar bland annat flytt och byte av växlar med tillhörande teknikhus, mark-, el-, signal- och telearbeten. Arbetet inleds […]

Tilldelning nytt underhållsavtal för järnväg

NRC Group har tilldelats ett nytt underhållskontrakt på Västra stambanan som inkluderar Hallsbergs ranger-och personbangård. Det nya kontraktet är det första inom segmentet ”drift och underhåll järnväg” och innefattar alla teknikgrenar för järnväg (MBEST). Drift och underhåll, nytt verksamhetsområde NRC Group har hittills arbetat främst arbetet med investerings och reinvesteringsprojekt inom infrastrukturområdet. Drift och underhåll […]