Author Archives: Andreas Thunmarker

Arvika översvämningsskydd

Översvämningsskydd i Arvika – NRC Group

I Arvika bygger vi översvämningsskydd i form av en damm vid sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken, på uppdrag av Arvika kommun. Totalt ska fjorton (sju per etapp) betongpelare med tillhörande mellanväggar gjutas. Men sundet stängs inte till, vid normala vattenflöden kommer det finnas två öppningar för båttrafik. Dessutom kommer ytterligare tre fack vara öppna för […]

Vill du jobba i Hallsberg?

Spår vid Hallsbergs bangård.

NRC Group växer så det knakar. Just nu rekryterar vi för ett nytt underhållskontrakt på Västra stambanan. Kontraktet inkluderar Hallsbergs ranger- och personbangård och innefattar alla teknikgrenar för järnväg (MBEST). Arbetet inleds i september år 2019. Redan nu pågår planering och rekrytering för jobbet. Vi kommer behöva rekrytera cirka 25-30 nya medarbetare. För mer information kontakta […]

Tilldelning nytt kontrakt, växelflytt på Södra stambanan

Var med och bygg framtidens järnväg – NRC Group

Vi har tilldelats uppdraget att flytta och byta ut växlar i Fiskeby utanför Norrköping, för att öka kapaciteten på Södra stambanan. Beställare är Trafikverket och kontraktet värderas till cirka 34 miljoner kronor. Projektet är en utförandeentreprenad och innefattar bland annat flytt och byte av växlar med tillhörande teknikhus, mark-, el-, signal- och telearbeten. Arbetet inleds […]