VA-sanering i Kil

I två etapper har NRC Groupuppdrag utfört VA-sanering på Sannerudsgatan i Kil. Detta innebär att befintliga vatten- och avloppsledningar ersätta med nya. Samtidigt har körbredden på gatan minskats för att göra plats för en ny gång- och cykelväg. Hela vägen har fått ny överbyggnad, inklusive asfalt.

Sannerudsgatan i siffror

1070 meter ledningsgrav
1080 meter granitkantsten
11 200 m2 asfalt

PROJEKTFAKTA

Projekt: VA-Sanering Sannerudsgatan
Beställare: Kils Kommun
Projekttid: September 2014 – oktober 2015, toppbeläggning 2016
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat, toppbeläggning kvarstår
Kontaktpersoner: Hanna Nyström och Christer Haglund