Elon centrallager i Örebro

NRC Group har på uppdrag av NCC utfört markarbetena för Elons nya centrallager i Örebro. I projektet ingick pålning och grundläggning för en utbyggnad om 25 000 m2 för lager samt utbyggnad av befintligt kontor och hårdgjorda ytor.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Centrallager Elon
Beställare: NCC
Slutkund: Elon
Projekttid: April 2014 – våren 2015
Entreprenadform: Partneringentreprenad
Status: Avslutat
Kontaktperson: Jan Söder