Nya bostäder i Yttre hamn i Karlstad

NRC Group har fått i uppdrag av Byggbolaget att göra markarbetena för de cirka 300 nya bostäder som ska byggas ute på Kanikenäset, Yttre hamn i Karlstad. Projekteringen påbörjades under slutet av 2015, med planerad byggstart i början av 2016. Projektet, som innehåller både hyres- och bostadsrätter, är unikt i Karlstad då allt ska byggas i en etapp.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Bostäder Kanikenäsholmen kvarteret Varvet
Beställare: ByggBolaget i Värmland
Slutkund: Magnolia bostad
Projekttid: December 2015 – augusti 2018
Entreprenadform: Totalentreprenad mark
Omfattning: Sprängning och markarbete för husgrunder, utfyllnad i Vänern för hus och bryggor, breddning av tillfartsväg, sanering av förorenad mark och finplanering.
Status: Pågående
Kontaktperson/platschef: Stefan Olsson


Platschef

STEFAN OLSSON