Norra Stockefallet Etapp 2

NRC Group har fått i uppdrag av Karlstads kommun att gå vidare och bygga den andra etappen på Norra Stockfallet,  i anslutning till vår nuvarande arbetsplats på Stormyrsgatan.

Projektet innefattar en genomfartsgata, lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar, VA-ledningar och fem stycken nya busshållplatser. Vi kommer även sätta belysning, anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten samt göra schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Det nya området dess vägar kommer knyta ihop Stockfallet med Edsgatan.

Arbetet inleds omgående och ska vara klart till midsommar 2018.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Etapp två Stormyrsgatan
Beställare: Karlstads Kommun
Projekttid: Juni 2017 – juni 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Pågående
Kontaktperson/platschef: Hanna Nyström/Mikael Schiller


Platschef

HANNA NYSTRÖM


Platschef

MIKAEL SCHILLER