Om anläggning

Inom området anläggning gör vi en mängd olika typer av projekt:

– Grundläggning för byggnation
– Ledningsarbeten
– Anläggning av gator, vägar samt betongarbeten

Vi har stor erfarenhet av både total- och utförande-entreprenader. Under våra projekt jobbar vi alltid nära våra uppdragsgivare för bästa resultat.

Pågående projekt

Anläggning

E16 Vansbro Hulån

Vi bygger om E16 mellan Vansbro och Dala-Järna på uppdrag av Trafikverket. Vägsträckan är 7 km och vi ska bygga en ny 2+1 väg med tre broar samt en ny plankorsning med järnvägen. Befintlig väg…